For skilt utenfor Oslo se: www.blaaskilt.no

Blå Skilt i Oslo

Blå skilt i Oslo (pris inkl. porto)
340.00
Quantity:
Bestill
 
 
 
 

Det er 16 år siden den forrige boken om de blå skiltene kom ut. Arbeidet med en utvidet og revidert utgave har pågått i mange år, men først realisert iløpet av det siste året.  Alle skilt i Oslo er gjengitt med tillegg av en utfyllende artikkel. Skiltene kan søkes både alfabetisk og på gateadresse.  

«Blå skilt i Oslo» er ikke bare en gullgruve under byvandringer, men også et kildeskrift det ikke finnes maken til, hverken trykt eller digitalt.FÅ BOKEN GRATIS

Meld deg inn og få boken gratis og fritt tilsendt. 

Verv en venn og begge får boken gratis og fritt.

 Blå skilt

Oslo Byes Vels skiltprogram er byhistorie i kortform
– der det skjedde.

 

Utgangspunkt

Tanken er ikke ny – det finnes mange eksempler på denne type skilting i byer med sans for sin historie. Hensikten er bokstavelig talt å synliggjøre historien der den skjedde. 

Hele Norge

Skiltprogrammet er nasjonalt. Oslo Byes Vel lager kulturhistoriske skilt for hele landet. Skilt er nå montert fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Klikk her for skilt utenfor Oslo

Kriterier

Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller virksomhet – eller at objektets alder er bemerkelsesverdig. Det settes ikke opp skilt over nålevende personer.

 

Prosessen for skilt i Oslo

  • Sjekk at dere oppfyller Kriteriene(se over)
  • Fyll ut og send inn forslagsskjema
  • Forslaget behandles av Oslo Byes Vel Skiltkomite – behandlingstid: ca.4 uker. Skiltkomiteens avgjørelse sendes forslagsstiller per e-post.
  • Når Oslo Byes Vel stiller seg positive til skiltet, ber vi om en donasjon til vårt skiltprogram. 
  • Forslagsstiller har ofte kontakt med mulige økonomiske bidragsytere (næringsliv, organisasjoner, gårdeiere, e.l.), men Oslo Byes Vel kan også komme med forslag.
  • Når bidraget til skiltprogrammet er på plass, settes skiltet i produksjon, og leveres 4-8 uker senere.
  • Ved avduking av skilt bidrar gjerne Oslo Byes Vel med forslag til arrangement/ seremoni og deltar i denne.
  • Har du spørsmål, kan du sende en epost til blaaskilt@oslobyesvel.no