Byutvikling, bykultur og medvirkning siden 1811

Bestill blått skilt utenfor Oslo!

Les mer om hvordan man bestiller et blått skilt utenfor Oslo.  

 

 

Lederen: Nytt Regjeringskvartal: Hyggelig og verdig bydel? Det sylspisse ”signalbygget” står derimot opp som en urolig og uvennlig kniv, som forstyrrer og utfordrer Høyblokkens, ja, nettopp verdighet.

Blå-skilt-i-Oslo.jpg

Boken "Blå skilt i Oslo"

«Blå skilt i Oslo» er ikke bare en gullgruve under byvandringer, men også et kildeskrift det ikke finnes maken til, hverken trykt eller digitalt.

 

Nyheter fra Oslo Byes Vel