Byutvikling, bykultur og medvirkning siden 1811

Bestill et blått skilt utenfor Oslo 

Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller virksomhet – eller at objektets alder er bemerkelsesverdig. 

Illustrasjon: Hille Melbye

Illustrasjon: Hille Melbye

Lederen: Historisk forankret, men fremoverlent

Altfor ofte er økonomisk vinning hos utbyggerne den viktigste drivkraften(--). Vern settes til side og bortforklares med at byen trenger flere kvadratmetere for å møte veksten.

bilde.JPG

Meld deg på!

Husk å melde deg på Oslo Byes Vel sine medlemsaktiviteter våren 2017. Det blir fort fullt!

Nyheter fra Oslo Byes Vel