Om oss

Byutvikling, bykultur og medvirkning

Oslo Byes Vel ble stiftet i 1811 og er en uavhengig medlemsorganisasjon med hovedfokus på byutvikling, bykultur og medvirkning. 

Gjennom kulturaktiviteter, tidsskriftet St.Hallvard og de  blå skiltene på Oslo bygningsfasader, oppfordrer Oslo Byes Vel sine medlemmer til å bli bedre kjent med byen og ta en aktiv del i dens utvikling. 

Oslo Byes Vel har gitt ut tidsskriftet St.Hallvard siden 1915. Gjennom St.Hallvard formidler organisasjonen kunnskap om byens samfunn og hendelser.

Oslo Byes Vel

Ta kontakt hvis du lurer på noe. Vi hjelper deg gjerne. 

 

Kontor: 

Besøksadresse: Rådhusgata 7

Postadresse: PB 2058 Vika, 0125 Oslo

Telefon: 22 40 50 90
E-post: post@oslobyesvel.no 
Bli medlem: www.oslobyesvel.no/bli-medlem
Sosiale medier: Facebook  Twitter  Instagram
Bankkonto: 9235 12 33909
Ekspedisjonstid: Mandag – fredag, 10:00 – 15:00

 

Sekretariat & redaksjon

Sekretariat

Oslo Byes Vel har i dag tre ansatte:
Generalsekretær Ole Rikard Høisæther, administrasjonssjef Christina Aas og kommunikasjonsansvarlig Astrid Ledang

Styret

Styret består av styreleder Øyvind Reisegg, nestleder Kristin Fagerhaug, Ingebjørg Strøno Sejersted, Arne Sødal og Mikkel Berg.

Varamedlemmer Vibecke Yrstad, Hans Cats og Kristin Gaukstad. 

Valgkomitéen

I valgkomitéen sitter tre medlemmer valgt på Årsmøtet 2018. Disse er Anne Fikkan, Helge Høifødt, Egil Mikkelsen og Ole Jacob Bull(varamedlem).