Back to All Events

Det Norske Videnskaps-Akademi – omvisning og mottakelse

Av Hans A. Rosbach - Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4785865

Av Hans A. Rosbach - Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4785865

FOR MEDLEMMER I OSLO BYES VEL

28. februar 2019

Tid: Kl. 17.30 – 19.00

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet i 1857 og er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Akademiet har norske og utenlandske medlemmer og dessuten æresmedlemmer.

Akademiets hus ble i sin tid bygget av statsråd Hans Rasmus Astrup (1831-1898). Villaen på Drammensveien sto ferdig i 1887 og var tegnet av den kjente arkitekten Herman Major Backer - også kalt «Drammensveiens arkitekt». Det ble ikke spart på noe, verken i parkanlegget, eksteriøret eller utsmykkingen inne.

Statsråd Astrup døde i 1898, og i 1911 overtok Det Norske Videnskaps-Akademi eiendommen på meget rimelige vilkår fra to av hans døtre, Ebba og Elisabeth Astrup. Kjøpesummen var skaffet til veie gjennom en innsamling, hvor mange av datidens kjente borgere i Kristiania bidro.

Fagdirektør Ulf Holmene fra Riksantikvaren vil foredra om bygningen og dens historie.

Sted: Drammensveien 78, 0271 Oslo. Nærmeste trikkestopp: Skarpsno

(Begrenset antall plasser!)