Back to All Events

Middelalder - Oslo etter Follobanen

Tid: lørdag 21. September kl. 11.00 - 16-00, inkludert enkel lunsj

Oppmøte: Oslo Ladegård, Oslogate 13

Omvisning i Middelalder-Oslo - lunsj - foredrag om Follobanen etterfulgt av befaring

17. august 1624 brenner det gamle Oslo, og ødeleggelsene var så store at man bestemmer å flytte byen under Akershus’ murer på andre siden av Bjørvika. Det første Oslo fra tidlig middelalder frem til brannen besto hovedsaklig av trebebyggelse men også praktbygg i sten, som St. Hallvardskatedralen og Maria-kirken, bispe- og kongsgård. Idag er det meste ruiner, men de viktige bygningene er avdekket, og gjennom vandring blant disse tar man skrittet tilbake i Middelalderen. 

Det største tiltaket i dette området i moderne tid er anlegget av Follo-banen. Under vår temadag får vi en middelaldervandring med eksperten, arkeolog Petter Molaug, men også en orientering om den nye jernbanetraseen og hva som skal skje når denne er ferdig.

PÅMELDING TIL DETTE ARRANGEMENTET ÅPNER MANDAG 19. AUGUST.

betongtunnel-tar-form-ved-bispegata.jpg