Back to All Events

Innkalling til årsmøte 2018

  • Engebret Cafe 1 Bankplassen Oslo, Oslo, 0151 Norway (map)

 Kjære medlem av Selskabet for Oslo Byes Vel,

 Vi har med dette gleden av å invitere til årsmøte i selskapet tirsdag 24. april kl. 18 på Engebret Café, Bankplassen 1.

 

Klikk her for Årsberetning 2017

 

Dagsorden:

1.     Styrets årsberetning 2017 (selskapets 207. arbeidsår, utfyllende trykt versjon vil bli delt ut under årsmøtet.).

2.     Årsregnskapet 2017, herunder revisors beretning.

3.     Vedtektsendring. Styret foreslår å endre § 19 fra dagens bestemmelse om at Valgkomitéens funksjonstid skal være ett år av gangen til å bli to år av gangen.

4.     Valg. Valgkomitéen legger frem komitéens innstilling og presenterer styrets forslag til kommende års valgkomité.

5.     Innkomne saker. (Ingen)

Hedersprisen ”Bypatrioten” deles ut under årsmøtet, og mottakeren bekjentgjøres på våre hjemmesider før møtet.

Enkel bevertning. Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

SELSKABET FOR OSLO BYES VEL

Ole Rikard Høisæther

generalsekretær