Back to All Events

Oslo Kulturnatt 2017

  • 19 Rådhusgata Oslo, Oslo, 0158 Norway (map)

Historien om Oslo

Historiske foto, fortelling og musikk

Web.jpg
Sverre Jensen.jpg
images.jpg

15.september kl. 16-20, Rådhusgata 19. 

Oslo Byes Vel har for første gang et eget arrangement under Oslo Kulturnatt. Programmet er lagt til Oslos eldste hus Rådmannsgården (Rådhusgata 19) på Christiania torv og er rettet mot barn og unge.

Et eget tegnerom gir barna anledning til å sette farger på St.Hallvard, Oslos egne helgen. Alle tegninger blir premiert med en overraskelse.

Oslo Byes Vel stiller ut historiske fargefotografier fra Oslo anno 1928 som aldri har blitt vist fram før. Se under for mer info.

 Kl. 16:30, 17:30, 18:30 og 19:30: Har du hørt historien om helgenen St.Hallvard som ble drept da han forsøkte å redde en gravid kvinne fra beskyldninger om tyveri. Nå har du sjansen! St.Hallvard er helgenen på Oslos bysegl og dessuten tittelen på Oslo Byes Vel sitt kvartale tidsskrift. Passer for barn. 

Kl. 16, 17, 18: Middelaldermusikk av musiker og instrumentmaker Sverre Jensen og musiker og sanger Øyonn Groven Myhren. 

Unik utstilling av Oslo-bilder fra 1928

Bildene i utstillingen er noen av de første fargefotografier som er tatt i Norge. Det unike billedmaterialet stammer fra arkivene til Oslo Byes Vel, og bildene er tatt av den svenske kjemiingeniøren og fotografen Gustaf Wernersson Cronquist (1878 – 1967) i Oslo sommeren 1928.

Cronquist var særlig opptatt av fargebruk og fargenes betydning for bymiljøet. I 1927 utga han et lifte hefte med tittelen ”Färgen i stadsbilden”, samme år som Arno Berg begynner som sekretær i Selskabet for Oslo Byes Vel. Cronquist har trolig hatt kontakt med Berg og Oslo Byes Vel i forbindelse med fotograferingen. I 1929 utlyste Oslo Byes Vel en konkurranse blant 39 inviterte billedkunstnere og arkitekter om å sette farge på Oslos bygårder. Dette resulterte i en brosjyre som ble sendt til alle byens gårdeiere i 1930.

Bildene er tatt på ”autochrome” fargeplater i glass med lang eksponeringstid.

Oslo Byes Vel håper de sjeldne bildene kan inngå i et byhistorisk besøkssenter, som selskapet planlegger å etablere.