Back to All Events

Byutvikling i Drammen - Oslo Byes Vel reiser utenbys

 

 

 

Fra å være en by uten stor oppmerksomhet og betegnet med det forslitte uttrykket «bedre med en dram i timen, enn en time i Drammen…» har byen ved Drammenselven seilet opp som en suksesshistorie i byplanlegging. Byen har hatt store utfordringer i forhold til betydelig nedlegging av industriarbeidsplasser, innvandring og belastende gjennomfartsårer. For noen tiår siden ble prosjektet «Drømmen om Drammen» lansert i et samarbeid mellom næringsliv og det offentlige. Idag ser man resultatene med en total oppgradering av hele bydeler (Grønland) til levende bymiljø med vekt på kultur, bolig og næring i samme område. Elvesonen er fornyet til rekreasjonsområder med sandstrender, lekeapparater og serveringssteder.