Back to All Events

Lars T. Backer - Norges første funksjonalist

Lars T. Backer – Norges første funksjonalist

Foredrag på Ekebergrestauranten

I sin korte yrkeskarriere som arkitekt (han ble 38 år), satte Lars Backer sitt preg på Oslo med det vi i dag vil kalle signalbygg. Ekebergrestauranten(1927-29), Skansen (1927, revet 1970) og Horngården (1929) er kjente. Ulf Grønvold (tidligere Arkitekturmuseet) kom med ny bok om Backer og kåserte for oss om den viktige osloarkitekten.