Byutvikling, bykultur og medvirkning siden 1811

Bestill et blått skilt utenfor Oslo 

Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller virksomhet – eller at objektets alder er bemerkelsesverdig. 

Lederen: STOR OPPMERKSOMHET OM BLÅ SKILT

I høst har det vært store arrangementer knyttet til skiltavdukinger i Oslo som har fått nasjonal oppmerksomhet. 

DommedagssentralenWEB.jpg

Meld deg på!

Husk å melde deg på Oslo Byes Vels medlemsaktiviteter høsten 2017. Det blir fort fullt!

Nyheter fra Oslo Byes Vel