Byutvikling, bykultur og medvirkning siden 1811

Bestill et blått skilt utenfor Oslo 

Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller virksomhet – eller at objektets alder er bemerkelsesverdig. 

Illustrasjon: Statsbygg

Illustrasjon: Statsbygg

Lederen: Kjære Jan Tore Sanner

Slik vi nå ser syv forskjellige utkast som alle ligner hverandre i sitt hovedgrep, viser det hvor galt det kan gå og hvor voldsomt dette inngrepet vil prege hele byen.

Sverre Jensen.jpg

Meld deg på!

Husk å melde deg på Oslo Byes Vel sine medlemsaktiviteter høsten 2017. Det blir fort fullt!

Nyheter fra Oslo Byes Vel