Blå skilt

Oslo Byes Vels skiltprogram er byhistorie i kortform
– der det skjedde.

 

Utgangspunkt

Tanken er ikke ny – det finnes mange eksempler på denne type skilting i byer med sans for sin historie. Hensikten er bokstavelig talt å synliggjøre historien der den skjedde. 

Hele Norge

Skiltprogrammet er nasjonalt. Oslo Byes Vel lager kulturhistoriske skilt for hele landet. Skilt er nå montert fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Klikk her for skilt utenfor Oslo

Kriterier

Kriteriene for skilting er at stedet er knyttet til en betydningsfull person, en historisk begivenhet eller virksomhet – eller at objektets alder er bemerkelsesverdig. Det settes ikke opp skilt over nålevende personer.

 

Prosessen for skilt i Oslo

  • Sjekk at dere oppfyller Kriteriene(se over)
  • Fyll ut og send inn forslagsskjema
  • Forslaget behandles av Oslo Byes Vel Skiltkomite – behandlingstid: ca.4 uker. Skiltkomiteens avgjørelse sendes forslagsstiller per e-post.
  • Når Oslo Byes Vel stiller seg positive til skiltet, ber vi om en donasjon til vårt skiltprogram. 
  • Forslagsstiller har ofte kontakt med mulige økonomiske bidragsytere (næringsliv, organisasjoner, gårdeiere, e.l.), men Oslo Byes Vel kan også komme med forslag.
  • Når bidraget til skiltprogrammet er på plass, settes skiltet i produksjon, og leveres 4-8 uker senere.
  • Ved avduking av skilt bidrar gjerne Oslo Byes Vel med forslag til arrangement/ seremoni og deltar i denne.
  • Har du spørsmål, kan du sende en epost til blaaskilt@oslobyesvel.no