Oslohistorie og byutvikling

Les mer om våre hva vi gjør og hvilke publikasjoner vi distribuerer

St. Hallvard

Illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og debatt. Kom ut første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen.

Oslobøker

Oslo Byes Vel er stolt av å eie rettighetene til Oslo byleksikon. Visste du at vi har ekstra gode priser for våre medlemmer?

 

St. Hallvard

Illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og byutvikling

Fra 1915

St. Hallvard ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo og gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle problemstillinger. Tidsskriftet kom ut første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen. Utgis fire ganger i året med økonomisk støtte fra Oslo kommune og Norsk kulturråd.

Digitalisering 

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket har Oslo Byes Vel digitalisert alle årganger fra 1915 fram til nr.2/2014. Let i Nasjonalbibliotekets arkiver på deres webside. Tidligere årganger kan kjøpes hos Oslo Byes Vel på Grev Wedels Plass 5. Benytt vår besøksinngang fra Revierstredet 2B.

Oslobøker

Interessert i byen vår? Kjøp bøkene. 

 

Oslo Byes Vel selger ulike bøker om Oslo og dens historie.
Send en epost: post@oslobyesvel.no eller ta turen innom Grev Wedels Plass 5