Oslo byleksikon

Oslohistorie og byutvikling

Har du noen gang lurt på historien til gata di eller hvordan Tjuvholmen har fått sitt navn? Oslo byleksikon gir deg kunnskap om kjente og ukjente steder i Oslo.

Oslo Byes Vel er nå i gang med å digitalisere leksikonet. Mer informasjon kommer.

 

 

St. Hallvard

Illustrert tidsskrift for byutvikling, bykultur og medvirkning

Fra 1915

St. Hallvard ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo og gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle problemstillinger. Tidsskriftet kom ut første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen. Utgis fire ganger i året med økonomisk støtte fra Oslo kommune og Norsk kulturråd.

Digitalisering 

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket har Oslo Byes Vel digitalisert alle årganger fra 1915 fram til nr.2/2014. Let i Nasjonalbibliotekets arkiver på deres webside. Tidligere årganger kan kjøpes hos Oslo Byes Vel på Grev Wedels Plass 5. Benytt gjerne vår besøksinngang fra Revierstredet 2B.