Blå Skilt i Oslo

Det er 16 år siden den forrige boken om de blå skiltene kom ut. Arbeidet med en utvidet og revidert utgave har pågått i mange år, men først realisert iløpet av det siste året.  Alle skilt i Oslo er gjengitt med tillegg av en utfyllende artikkel. Skiltene kan søkes både alfabetisk og på gateadresse.  

«Blå skilt i Oslo» er ikke bare en gullgruve under byvandringer, men også et kildeskrift det ikke finnes maken til, hverken trykt eller digitalt.


 

Meld deg inn og få boken gratis og fritt tilsendt. 

 

Du kan også bestille boken, kr. 298,- + frakt. Klikk under og fyll ut skjema.

 

 

 

Oslo byleksikon

Oslohistorie og byutvikling

 

Har du noen gang lurt på historien til Karl Johansgate eller hvordan Tjuvholmen har fått sitt navn? Oslo byleksikon gir deg kunnskap om kjente og ukjente steder i Oslo.

Oslo Byes Vel er nå i gang med å digitalisere leksikonet. Mer informasjon kommer.

 

 

St. Hallvard

Illustrert tidsskrift for byutvikling, bykultur og medvirkning

 

Fra 1915

St.Hallvard sendes ut fire ganger i året til medlemmer av Oslo Byes Vel. Tidsskriftet ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo og gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle problemstillinger. Tidsskriftet kom ut første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen.

Digitalisering 

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket har Oslo Byes Vel digitalisert alle årganger fra 1915 fram til nr.2/2014. Let i Nasjonalbibliotekets arkiver på deres webside. Tidligere årganger kan kjøpes hos Oslo Byes Vel på Grev Wedels Plass 5.