HISTORIELØST HÆRVERK PÅ OSLOS BYVÅPEN!

Forslag til nytt byvåpen 

Forslag til nytt byvåpen 

Opprinnelige segl fra 1300-tallet.

Opprinnelige segl fra 1300-tallet.

Oslos byvåpen stammer fra middelalderen og bygger på byens segl fra tidlig 1300-tall. Teksten på seglet er ”CIVIBUS HOC SIGNUM MANET OSLOIE QUE SIGILLUM” (”Dette er Oslos borgeres tegn og segl.”) I 1892 fikk byvåpenet sin nåværende utforming, senere forsiktig modifisert. 

Offentlige og private virksomheter har fra tid til annen behov for å modernisere eller justere sine visuelle symboler. Sammenslåinger eller navneskifte kan gi behov for ny visuell identitet, og logoer forenkles for å gi raskere identifikasjon. Det er imidlertid et grovt overtramp når man nå foreslår å vrake et av landets eldste symboler til fordel for noe som i beste fall ligner en firmalogo!

Riksvåpenet og byseglene til Bergen og Tønsberg har også sitt utspring i tidlig middelalder, og det ville selvsagt være utenkelig å tukle med noen av dem på tilsvarende måte som man nå foreslår i landets hovedstad. Det nye grafiske profilprogrammet til Oslo kommune skal koste nærmere 5 millioner kroner. Man kan forstå at det trengs å ryddes i logo-jungelen i Oslo kommune, men det betyr ikke at man kan sette strek over et av landets eldste heraldiske symboler. 

Om det noen gang skulle være på sin plass å bruke uttrykket ”det er ingen skam å snu”, må det være i dette tilfellet!

 

Ole Rikard Høisæther, Generalsekretær

Selskabet for Oslo Byes Vel